Badania biochemiczne wykonywane na miejscu- pełen lipidogram, glukoza z krwi włośniczkowej,hemoglobina glikowana.