Spirometria- jest badaniem pozwalającym na pomiar objętości i pojemności płuc. Wykonywane są pomiary przepływów powietrza w rożnych fazach cyklu oddechowego. Jest niezbędnym badaniem do rozpoznania i monitorowania leczenia astmy i POChP. Jest to badanie bezpieczne, niebolesne.