USG naczyń – badanie ultrasonograficzne tętnic oraz żył – oceniane są najcześciej tętnice szyjne i tętnice kręgowe, tętnice i żyły kończyn dolnych. Badanie to pozwala ocenić wymiary naczyń, przepływy krwi oraz zobrazować obecność zmian zakrzepowych. Jest badaniem bezpiecznym, niebolesnym,nie wymaga specjalnego przygotowania przez pacjenta.